Havuz Bakım Hizmetleri

Havuzlarınızın bakımı da yapımı kadar önemlidir. Genel temizlik ve bakımı, havuz içi yalıtımı ve izolasyonu,  havuz tesisatının bakım ve onarımı, aydınlatma işleri, havuz kimyasalları gibi önemli ayrıntıları vardır. Havuzun dolum öncesi, yağı ve kireci asitle temizlenip, yosun önleyici sürülüp daha sonra doldurulur.  Havuz dolumu yapıldıktan sonra çökeltici uygulanıp en az 2 gün beklenir.  Günlük Ph ve klor değerleri ölçümü yapılır.  Klor kullanımı, havuzun büyüklüğüne ve günlük kullanana kişi sayısına göre belirlenir. Yapılan tüm bakım hizmetleri sizlerin sağlığını korumak ve güvenli ortamlarda eğlenmenizi sağlamak için yapılmaktadır.

Görüleceği üzere yapılacak olan iş uzman bilgisi gerektirmektedir. Bunun için biz; sizlere, huzur ve güven içinde geçireceğiniz zamanlar profesyonel çözümler sunuyoruz.

Programın kalan 40 saatlik bölümü uygulamaya ayrılmıştır. Katılımcıların, programın teorik bölümünü tamamladıktan sonra uygulama eğitimine başlamaları gerekmektedir. Uygulama eğitimi ile katılımcıların, programın teorik bölümünde edindikleri bilgileri uygulamada kullanmalarını sağlamak ve böylece uygulama becerilerini geliştirmek amaçlanmıştır.

İş Güvenliği Uzmanı Temel Eğitim Programının her bir öğesi ile ilgili program geliştirme sürecinde dikkat edilen esaslar aşağıda açıklanmıştır. Buna göre sırasıyla, her konu için belirlenen amaç ve öğrenme hedefleri ile ilgili esaslar, programın içeriği ile ilgili esaslar, öğretme-öğrenme süreci ile ilgili esaslar ve ölçme-değerlendirme süreci ile ilgili esaslar verilmiştir.

HAVUZ BAKIM HİZMETLERİ