Yangın Güvenliği Hizmetleri

Günümüzde özellikle şehirleşmenin/kentleşmenin getirdiği şartlardan dolayı, büyük şehirlerimizde yüksek katlı konutlar, iş merkezleri, oteller yapılmakta ve gelecekte de bu binaların daha yüksek ve kapasite olarak büyüklerinin yapılacağı beklenmektedir. Bina ve yapılarda deprem, yangın vb felaketlere karşı tedbirlerin alınması, özellikle yüksek katlı yapılarda bu tedbirlerin inşaatın planlamaya başlaması ile birlikte değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Yangına karşı önlem alınmayan binalarda herhangi bir sebeple başlayan yangında bedeli can ve mal kayıpları ile acı şekilde ödenmektedir. Ayrıca yüksek binalarda olabilecek olaylar, kamuoyunun büyük ilgisini çektikleri için de sabotaj için cazip hedef durumundadırlar. Yüksek binalarda yangın sebeplerinin başında elektrik kablolarında veya elektrikli cihazlardaki kısa devre ve kundaklama gelmektedir. Çok sayıda elektrikli cihaz, makina ve aydınlatma nedeniyle çekilen elektrik akımı fazla olduğundan, küçük bir ihmal yangın başlamasına neden olabilmektedir.
Siteler, binalar ve yapılarda yangına karşı tedbirler alınırken yangın planı yapılmalı, yangın olmaması için alınacak tedbirler sıralanırken olası yangın durumunda yapılması gereken işler de belirtilmeli, yangın söndürme sistemlerinin nasıl kullanılacağı öğretilmelidir. Genellikle panik nedeniyle yangın sırasında bir şey yapılamadığı, kimse ne yapacağını bilmediğinden herkesin koşuşturduğu, fakat çaresiz kalındığı gözlenmiştir
Bir yangınla mücadelenin en kolay yolu, öncelikle yangının çıkmamasıdır. Genel olarak, yangın güvenlik önlemleri pasif ve aktif olmak üzere iki grupta incelenebilir. Pasif sistemler olarak, binanın kaçış yolları, yangın merdivenleri, tesisat şaftları, pompa dairesi, su deposu, yangın bölmeleri, yangın kesicileri ve duman tahliye bacaları sayılabilir. Aktif sistemler ise, yangın dolapları, sprinkler sistemi, gazlı söndürme sistemi, duman tahliye sistemi, merdiven basınçlandırması, algılama ve uyarı sistemleri gibi sistemlerdir.
360 Manifesto, hizmet verdiği siteler, plazalar ve diğer binalarda çalışanlar ve ikamet edenlere yangına karşı alınacak tedbirler konusunda uzman eğiticileri ile eğitimler vermekte, bu tesislerdeki yangın sistemlerini inceleyerek alınması gereken tedbirleri rapor etmektedir.

YANGIN GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ